SOCIS MINORITARIS I REPARTIMENT DE DIVIDENDS

TAX Legal guanya als Jutjats una sentència a favor del dret de l’accionsita minoritari

MÉS INFORMACIÓ

Àrea de Dret Bancari

Tax Legal compta amb advocats especialitzats en dret bancari i, en concret, en la reclamació de les participacions preferents i accions OPS Bankia. No dubteu a demandar al banc judicialment i recuperar tots els diners invertits en les participacions preferents i/o accions OPS Bankia, més els interessos.

Àrea de Dret Concursal

Tax Legal compta entre els seus advocats amb professionals altament qualificats per afrontar casos d’insolvència empresarial. Els professionals de Tax Legal estan intervenint en l’actualitat en un gran nombre de processos concursals tant a nivell provincial com nacional

Àrea de Dret Tributari

En aquesta àrea i, en alguns casos, en coordinació amb la resta d’àrees, Tax Legal proporciona una àmplia experiència professional en l’assessorament en qüestions de fiscalitat i dret tributari

Àrea de Dret Mercantil

Els professionals de Tax Legal assessoren en l’àmbit del dret de societats, incloent-hi l’assessorament i la contractació mercantil respecte a la celebració, modificació, rescissió i resolució de convenis i acords en l’àmbit de l’empresa.

Àrea de Dret Laboral

Des de Tax Legal s’ofereix el servei d’auditoria laboral com a procediment d’anàlisi del grau de compliment per part de l’empresa –entesa com a concepte ampli- de la normativa que regula el marc de les relacions laborals

Tax Legal International Partners

Tax Legal, en col·laboració amb el bufet d’advocats Bassas Clemenceu Iuris, ofereix serveis jurídics franco-espanyols en les àrees mercantil, immobiliària i procesal amb oficines a París.

Informi’s sense compromís.

dissolucio-condomini

És habitual que, com a conseqüència d’una acceptació d’herència, de l’adquisició d’un habitatge per una parella, o per qualsevol altra causa, la titularitat d’un bé immoble sigui propietat de diversos titulars en condomini. Malauradament, amb el pas dels anys, aquesta situació pot generar problemes, ja sigui, per exemple, perquè els cotitulars hereditaris no es posen…

contractes credit immobiliari

El proper 16 de juny entra en vigor la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que introdueix noves mesures de protecció per a les persones físiques en la contractació de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària sobre immobles d’ús residencial, o que tinguin com a finalitat l’adquisició d’immobles d’ús…

junta-aprovacio-comptes

Tens l’absoluta certesa que tots els socis signaran l’acta de la Junta? Saps quins documents has de facilitar quan un soci et demani informació? I en quins supòsits et pots negar a entregar-la? Què cal fer si demanen un repartiment de dividends i a la societat no li convé? Les juntes ordinàries d’aprovació de comptes…

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1984)

És advocat especialista en dret tributari-processal i en dret civil i mercantil. Té una àmplia experiència professional en operacions societàries i temes de successió patrimonial. Ha participat en reestructuracions empresarials d’importants organitzacions i és assessor legal d’empreses familiars.

Llicenciada en dret per la Universitat de Girona (2002) i en criminologia per la Universitat de Girona (2008). Completa els seus estudis amb diversos cursos entre els quals destaquen: curs d’especialització en pràctica societària (2009-2010) i curs d’especialització en aspectes legals del comerç electrònic (2002). Compta amb el Certificat de Captació professional a l’haver realitzat l’escola de pràctica jurídica a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres (2004)

És advocada especialista en les àrees del dret civil, mercantil i processal, àrees en les quals té una àmplia experiència.

BANNER-CA

logo-footer

FOLLOW US ON: