SOCIS MINORITARIS I REPARTIMENT DE DIVIDENDS

TAX Legal guanya als Jutjats una sentència a favor del dret de l’accionsita minoritari

MÉS INFORMACIÓ

Àrea de Dret Bancari

Tax Legal compta amb advocats especialitzats en dret bancari i, en concret, en la reclamació de les participacions preferents i accions OPS Bankia. No dubteu a demandar al banc judicialment i recuperar tots els diners invertits en les participacions preferents i/o accions OPS Bankia, més els interessos.

Àrea de Dret Concursal

Tax Legal compta entre els seus advocats amb professionals altament qualificats per afrontar casos d’insolvència empresarial. Els professionals de Tax Legal estan intervenint en l’actualitat en un gran nombre de processos concursals tant a nivell provincial com nacional

Àrea de Dret Tributari

En aquesta àrea i, en alguns casos, en coordinació amb la resta d’àrees, Tax Legal proporciona una àmplia experiència professional en l’assessorament en qüestions de fiscalitat i dret tributari

Àrea de Dret Mercantil

Els professionals de Tax Legal assessoren en l’àmbit del dret de societats, incloent-hi l’assessorament i la contractació mercantil respecte a la celebració, modificació, rescissió i resolució de convenis i acords en l’àmbit de l’empresa.

Àrea de Dret Laboral

Des de Tax Legal s’ofereix el servei d’auditoria laboral com a procediment d’anàlisi del grau de compliment per part de l’empresa –entesa com a concepte ampli- de la normativa que regula el marc de les relacions laborals

Tax Legal International Partners

Tax Legal, en col·laboració amb el bufet d’advocats Bassas Clemenceu Iuris, ofereix serveis jurídics franco-espanyols en les àrees mercantil, immobiliària i procesal amb oficines a París.

Informi’s sense compromís.

diari

Una sentència del Tribunal Suprem ha declarat la nul·litat parcial d’un contracte amb clàusules multidivises, així ho informa Noticias Jurídicas al seu article publicat el passat 24 de juliol.

credits publics

El Tribunal Suprem dicta Sentència de data 2 de juliol del 2019 i conclou que els crèdits públics sí que estan afectes al pla de pagaments i a la posterior exoneració del passiu.  Recent sentència, la del Tribunal Suprem, de data 2 de juliol del 2019, i gran revés per l’Administració Tributària i la Tresoreria…

segona-oportunitat

El dia 26 de juny del 2019, s’ha publicat la tan esperada Directiva europea sobre reestructuració, insolvència i exoneració de passius insatisfets, l’objectiu de la qual és dotar tots els països membres d’uns mecanismes estàndard que ofereixin solucions eficaces a aquelles empreses que estan travessant dificultats financeres, sense necessitat de declarar-se en concurs.  Els estats…

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1984)

És advocat especialista en dret tributari-processal i en dret civil i mercantil. Té una àmplia experiència professional en operacions societàries i temes de successió patrimonial. Ha participat en reestructuracions empresarials d’importants organitzacions i és assessor legal d’empreses familiars.

Llicenciada en dret per la Universitat de Girona (2002) i en criminologia per la Universitat de Girona (2008). Completa els seus estudis amb diversos cursos entre els quals destaquen: curs d’especialització en pràctica societària (2009-2010) i curs d’especialització en aspectes legals del comerç electrònic (2002). Compta amb el Certificat de Captació professional a l’haver realitzat l’escola de pràctica jurídica a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres (2004)

És advocada especialista en les àrees del dret civil, mercantil i processal, àrees en les quals té una àmplia experiència.

BANNER-CA

logo-footer

FOLLOW US ON: