SOCIS MINORITARIS I REPARTIMENT DE DIVIDENDS

El soci que hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials tindrà dret de separació si la Junta General no acordés la distribució com a dividends d’almenys un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social obtinguts durant l’exercici anterior, que siguin legalment repartibles

MÉS INFORMACIÓ

Àrea de Dret Bancari

Tax Legal compta amb advocats especialitzats en dret bancari i, en concret, en la reclamació de les participacions preferents i accions OPS Bankia. No dubteu a demandar al banc judicialment i recuperar tots els diners invertits en les participacions preferents i/o accions OPS Bankia, més els interessos.

Àrea de Dret Concursal

Tax Legal compta entre els seus advocats amb professionals altament qualificats per afrontar casos d’insolvència empresarial. Els professionals de Tax Legal estan intervenint en l’actualitat en un gran nombre de processos concursals tant a nivell provincial com nacional

Àrea de Dret Tributari

En aquesta àrea i, en alguns casos, en coordinació amb la resta d’àrees, Tax Legal proporciona una àmplia experiència professional en l’assessorament en qüestions de fiscalitat i dret tributari

Àrea de Dret Mercantil

Els professionals de Tax Legal assessoren en l’àmbit del dret de societats, incloent-hi l’assessorament i la contractació mercantil respecte a la celebració, modificació, rescissió i resolució de convenis i acords en l’àmbit de l’empresa.

Àrea de Dret Laboral

Des de Tax Legal s’ofereix el servei d’auditoria laboral com a procediment d’anàlisi del grau de compliment per part de l’empresa –entesa com a concepte ampli- de la normativa que regula el marc de les relacions laborals

Tax Legal International Partners

Tax Legal, en col·laboració amb el bufet d’advocats Bassas Clemenceu Iuris, ofereix serveis jurídics franco-espanyols en les àrees mercantil, immobiliària i procesal amb oficines a París.

Informi’s sense compromís.

acciones Banco Popular

El passat 6 de juny del 2017, el Banc Central Europeu va comunicar la inviabilitat del Banc Popular Espanyol. Com a conseqüència d’això, es van produir dos escenaris: la seva venda al Banc Santander per l’import d’1 euro i, el que aquí interessa més, la fuga de tot el capital invertit de més de 300.000…

soci minoritari

El proper dijous 5 d’octubre, a les 9:30h, TAX Barcelona realitzarà la taula rodona “El soci minoritari exigeix el seu dret al dividend: planifiqui la seva junta de socis“, on es parlarà sobre els drets dels socis minoritaris davant la junta de socis, les mesures a adoptar abans del tancament de l’exercici, el dret de separació i la…

separacion socio

Tal com vàrem comentar en anteriors Tax Informa, el dia 1 de gener d’enguany, després de successives suspensions durant més de cinc anys, va entrar en vigor l’article 348 bis de la Llei de societats de capital, que estableix el dret, pels accionistes o socis de societats no cotitzades, a exigir la separació de la…

Llicenciat en dret per la Universitat de Girona (2002). Ha completat la seva formació amb seminaris sobre Dret de Successions (2008), dret immobiliari (2008), dret de la circulació (2008) i compravenda immobiliaria (2005).

També ha impartit classes de formació en diferents cursos. Té una àmplia experiència professional com a advocat processalista en l’àmbit civil i mercantil, així com en reclamacions de danys i de responsabilitat civil.

Diplomada en relacions laborals per la Universitat de Barcelona (1994). Posteriorment es va llicenciar en dret per la Universitat de Girona (1994). Va completar els seus estudis amb un màster en prevenció de riscos laborals, especialitzant-se en Ergonomia i Psicosociologia (2004). Ha realitzat diversos cursos en matèria Concursal i gestió Laboral.

És advocada especialista en dret laboral en l’àmbit de l’empresa.

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1984)

És advocat especialista en dret tributari-processal i en dret civil i mercantil. Té una àmplia experiència professional en operacions societàries i temes de successió patrimonial. Ha participat en reestructuracions empresarials d’importants organitzacions i és assessor legal d’empreses familiars.

Llicenciada en dret per la Universitat de Girona (2002) i en criminologia per la Universitat de Girona (2008). Completa els seus estudis amb diversos cursos entre els quals destaquen: curs d’especialització en pràctica societària (2009-2010) i curs d’especialització en aspectes legals del comerç electrònic (2002). Compta amb el Certificat de Captació professional a l’haver realitzat l’escola de pràctica jurídica a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres (2004)

És advocada especialista en les àrees del dret civil, mercantil i processal, àrees en les quals té una àmplia experiència.

BANNER-CA

logo-footer

FOLLOW US ON: