responsabilidad civil

El passat mes d’abril del 2018, els jutjats del Mercantil de Barcelona van dictar sentència per la qual es van aprovar les quatre propostes de conveni confeccionades per l’equip concursal del departament legal de TAX Barcelona. Els nostres clients, dues societats que havien tocat fons perquè no podien fer front, de manera regular, a les…

Stock-taking

Primera. Prevenció abans de la crisi matrimonial: pactes i capítols matrimonials Tot i que a Catalunya regeix el règim econòmic matrimonial supletori de separació de béns, s’està convertint en una pràctica cada vegada més habitual i recomanable que els futurs cònjuges atorguin capítols matrimonials, per tal de regular, aprofitant l’avinentesa del moment, els efectes i…

separacio soci minoritari

TAX Legal Barcelona guanya als jutjats una sentència pionera a favor dels drets del accionista minoritari. El passat 1 de març de 2018, el jutjat mercantil 9 de Barcelona va dictar sentència, per la qual s’acordava el dret del nostre client, accionista minoritari, a separar-se la societat davant la manca de distribució de dividends, segons…

acciones Banco Popular

El passat 6 de juny del 2017, el Banc Central Europeu va comunicar la inviabilitat del Banc Popular Espanyol. Com a conseqüència d’això, es van produir dos escenaris: la seva venda al Banc Santander per l’import d’1 euro i, el que aquí interessa més, la fuga de tot el capital invertit de més de 300.000…

soci minoritari

El proper dijous 5 d’octubre, a les 9:30h, TAX Barcelona realitzarà la taula rodona “El soci minoritari exigeix el seu dret al dividend: planifiqui la seva junta de socis“, on es parlarà sobre els drets dels socis minoritaris davant la junta de socis, les mesures a adoptar abans del tancament de l’exercici, el dret de separació i la…

separacion socio

Tal com vàrem comentar en anteriors Tax Informa, el dia 1 de gener d’enguany, després de successives suspensions durant més de cinc anys, va entrar en vigor l’article 348 bis de la Llei de societats de capital, que estableix el dret, pels accionistes o socis de societats no cotitzades, a exigir la separació de la…

RGPD

La primera qüestió és: Què passa amb les clàusules informatives utilitzades fins ara? El Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD) no contradiu l’obligació d’informar establerta a la LOPD, que fins ara establia les següents obligacions: L’existència del fitxer o tractament, la finalitat i els destinataris. El caràcter obligatori o no de la…

plusvalia municipal

El passat 11 de maig de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) va declarar per unanimitat la inconstitucionalitat i nul·litat del articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (LRHL), aprovada pel RD. Legislatiu 2/2004, en determinats supòsits, entenent que l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU o…

formulari irpf andorra

El TS analitza la validesa de l’ús de càmeres de vídeo-vigilància emprades per les empreses per justificar l’acomiadament d’un treballador en cadascuna de les empreses. En el primer supòsit, l’empresa es va valer del sistema de vídeo-vigilància instal·lat a l’empresa per raons de seguretat per acomiadar un treballador al·legant la transgressió de la bona fe…

autonomos2016

El TJUE es pronuncia sobre dues qüestions prejudicials plantejades el contingut de les quals versa sobre la possible discriminació per motius religiosos o per les conviccions personals de determinats treballadors. Va declarar el següent: (I) La prohibició de portar un mocador islàmic que prové d’una norma interna d’una empresa privada que prohibeix l’ús visible de…

Page 1 of 71 2 3 7
logo-footer

FOLLOW US ON: