junta-aprovacio-comptes

Tens l’absoluta certesa que tots els socis signaran l’acta de la Junta? Saps quins documents has de facilitar quan un soci et demani informació? I en quins supòsits et pots negar a entregar-la? Què cal fer si demanen un repartiment de dividends i a la societat no li convé? Les juntes ordinàries d’aprovació de comptes…

secret empresarial

El passat 13 de març va entrar en vigor la nova Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials (LSE), la primera llei específica en regular els secrets empresarials que fins ara es trobaven contemplats en diferents normatives. De conformitat amb la nova llei, es considera secret empresarial qualsevol informació o coneixement tecnològic, científic,…

responsabilitat penal empresarial

T’informem dels requisits que estableix la normativa penal en relació als requisits d’organització i control que les entitats i empreses han de realitzar i acreditar en matèria de prevenció penal per evitar responsabilitats i sancions de caràcter penal a l’empresa, els seus administradors, els directius de les entitats i els accionistes o directius d’alt nivell…

contractes-lloguer

Tal i com estableix el recent Reial decret-llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, els contractes de lloguer d’habitatges signats a partir del dia 6 de març, es regiran per una nova normativa que et detallem a continuació. Quins canvis suposa la nova llei que modifica l’actual Llei d’arrendaments…

base cotitzacio autonoms

Actualment les empreses s’enfronten a expectatives cada cop més complexes per part de les autoritats fiscals, davant d’un marc de modificacions legislatives i reglamentàries en l’àmbit fiscal canviant i exigent, amb interpretacions jurídiques de les normes pels òrgans administratius i judicials vacil·lants. A més, davant l’augment exponencial del risc d’incórrer en supòsits de responsabilitat tributària…

contracte-lloguer-compressor

El Congrés dels Diputats no ha convalidat el Reial Decret-Llei 21/2018, de 14 de desembre, de Mesures Urgents en matèria d’habitatge i de lloguer, fet que provoca el cessament dels efectes d’aquesta reforma i conseqüentment, tornar a aplicar la normativa vigent d’arrendaments abans del 19 de desembre de 2018, data en què va entrar en…

llei-marques-compressor

A continuació es detallen els canvis més importants que ha provocat l’entrada en vigor de la modificació parcial de la Llei de marques, aprovada pel Reial decret llei el passat 14 de gener del 2019. 1. Major facilitat per al registre d’una marca o nom comercial. 2. Possibilitat que qualsevol persona física o jurídica, independentment…

responsabilidad civil

El passat mes d’abril del 2018, els jutjats del Mercantil de Barcelona van dictar sentència per la qual es van aprovar les quatre propostes de conveni confeccionades per l’equip concursal del departament legal de TAX Barcelona. Els nostres clients, dues societats que havien tocat fons perquè no podien fer front, de manera regular, a les…

Stock-taking

Primera. Prevenció abans de la crisi matrimonial: pactes i capítols matrimonials Tot i que a Catalunya regeix el règim econòmic matrimonial supletori de separació de béns, s’està convertint en una pràctica cada vegada més habitual i recomanable que els futurs cònjuges atorguin capítols matrimonials, per tal de regular, aprofitant l’avinentesa del moment, els efectes i…

separacio soci minoritari

TAX Legal Barcelona guanya als jutjats una sentència pionera a favor dels drets del accionista minoritari. El passat 1 de març de 2018, el jutjat mercantil 9 de Barcelona va dictar sentència, per la qual s’acordava el dret del nostre client, accionista minoritari, a separar-se la societat davant la manca de distribució de dividends, segons…

Page 1 of 81 2 3 8
logo-footer

FOLLOW US ON: