diari

Una sentència del Tribunal Suprem ha declarat la nul·litat parcial d’un contracte amb clàusules multidivises, així ho informa Noticias Jurídicas al seu article publicat el passat 24 de juliol.

segona-oportunitat

El dia 26 de juny del 2019, s’ha publicat la tan esperada Directiva europea sobre reestructuració, insolvència i exoneració de passius insatisfets, l’objectiu de la qual és dotar tots els països membres d’uns mecanismes estàndard que ofereixin solucions eficaces a aquelles empreses que estan travessant dificultats financeres, sense necessitat de declarar-se en concurs.  Els estats…

dissolucio-condomini

És habitual que, com a conseqüència d’una acceptació d’herència, de l’adquisició d’un habitatge per una parella, o per qualsevol altra causa, la titularitat d’un bé immoble sigui propietat de diversos titulars en condomini. Malauradament, amb el pas dels anys, aquesta situació pot generar problemes, ja sigui, per exemple, perquè els cotitulars hereditaris no es posen…

contractes credit immobiliari

El proper 16 de juny entra en vigor la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que introdueix noves mesures de protecció per a les persones físiques en la contractació de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària sobre immobles d’ús residencial, o que tinguin com a finalitat l’adquisició d’immobles d’ús…

junta-aprovacio-comptes

Tens l’absoluta certesa que tots els socis signaran l’acta de la Junta? Saps quins documents has de facilitar quan un soci et demani informació? I en quins supòsits et pots negar a entregar-la? Què cal fer si demanen un repartiment de dividends i a la societat no li convé? Les juntes ordinàries d’aprovació de comptes…

secret empresarial

El passat 13 de març va entrar en vigor la nova Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials (LSE), la primera llei específica en regular els secrets empresarials que fins ara es trobaven contemplats en diferents normatives. De conformitat amb la nova llei, es considera secret empresarial qualsevol informació o coneixement tecnològic, científic,…

responsabilitat penal empresarial

T’informem dels requisits que estableix la normativa penal en relació als requisits d’organització i control que les entitats i empreses han de realitzar i acreditar en matèria de prevenció penal per evitar responsabilitats i sancions de caràcter penal a l’empresa, els seus administradors, els directius de les entitats i els accionistes o directius d’alt nivell…

contractes-lloguer

Tal i com estableix el recent Reial decret-llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, els contractes de lloguer d’habitatges signats a partir del dia 6 de març, es regiran per una nova normativa que et detallem a continuació. Quins canvis suposa la nova llei que modifica l’actual Llei d’arrendaments…

base cotitzacio autonoms

Actualment les empreses s’enfronten a expectatives cada cop més complexes per part de les autoritats fiscals, davant d’un marc de modificacions legislatives i reglamentàries en l’àmbit fiscal canviant i exigent, amb interpretacions jurídiques de les normes pels òrgans administratius i judicials vacil·lants. A més, davant l’augment exponencial del risc d’incórrer en supòsits de responsabilitat tributària…

contracte-lloguer-compressor

El Congrés dels Diputats no ha convalidat el Reial Decret-Llei 21/2018, de 14 de desembre, de Mesures Urgents en matèria d’habitatge i de lloguer, fet que provoca el cessament dels efectes d’aquesta reforma i conseqüentment, tornar a aplicar la normativa vigent d’arrendaments abans del 19 de desembre de 2018, data en què va entrar en…

Page 1 of 81 2 3 8
logo-footer

FOLLOW US ON: