Nom (requerit)

E-mail (requerit)

Assumpte

Missatge

En compliment del dispossat a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal obtinguts mitjançant la complimentació del present formulari, seràn tractades i quedaràn incorporades als fitxers de responsabilitat de Tax Legal Abogados, S.L. amb la finalitat de respondre els seus dubtes així com per enviar-li el "Butlletí Tax" i informació comercial dels serveis de l'empresa.

L'ús d'aquest formulari implica que expresa el seu consentiment per a que les dades subministrades siguin tractades amb la finalitat anteriorment esmentada i incorporades al fitxer citat.

Vosté pot exercir els drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos per la Llei, dirigint un escrit i fotocopia del seu DNI a C/Alemanya, 14, 17600 – Figueres o al correu electrónic: taxlegal@tax.es.

 Marqui la casella si no desitja rebre el Butlletí Tax

 Marqui la casella si no desitja rebre informació comercial dels serveis de l'empresa.

Tax Legal Barcelona

Paseo de Gracia, 85

Tel. 932 387 781

Tax Legal Figueres

C. Alemanya, 14

Tel. 972 677 260

Tax Legal Olot

Plaça Catalunya, 15

Tel. 972 270 593

taxlegal@tax.es