Llicenciada en dret per l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE) de la Universitat Ramon Llull (2011) i advocada d’exercici de l’Il·lustre Col·legi d’advocats de Barcelona.

Completa els seus estudis universitaris amb el Màster de dret, especialitzat en dret financer i tributari, impartit igualment per ESADE.

La seva experiència se centra en l’àmbit del dret tributari.

Llicenciada en dret per la Universitat Abad Oliba CEU (2009) i advocada en exercici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Ha cursat un postgrau d’Empreses en Crisi: prevenció, reestructuració i concurs de creditors (IDEC). Completa la seva formació amb cursos, seminaris i conferències d’especialització en els àmbits del dret concursal, societari i contractual.

La seva pràctica habitual diària se centra en l’assessorament integral a empreses i particulars, en particular en les àrees del dret concursal, civil, processal i contractual.

Llicenciat en dret per la Universitat de Girona (2011). Completa els seus estudis amb el Màster de l’advocacia realitzat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, obtenint el Diploma d’Aptitud Professional, títol concedit pel Consell de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Catalunya i el Consell General de l’Advocacia Espanyola (2012-2013).

És advocat especialista en l’àrea del dret processal civil i mercantil.

 Llicenciat en dret per la universitat Abad oliba CEU (1997) i advocat en exercici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Completa la seva formació amb un Màster en tributació i assessoria fiscal, un curs superior de seguretat social i dret laboral i un curs de tècnic-comptable al Centre d’Estudis Financers.

És advocat especialista en l’àrea de dret laboral.

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1988). Completa els seus estudis universitaris amb cursos d’especialització en dret societari i dret concursal i amb seminaris sobre dret de successions i modificacions estructurals, entre d’altres.

És advocat especialista en dret  mercantil, civil i successori amb una àmplia experiència professional en l’assessorament jurídic a empreses i particulars.

En els seus anys d’experiència ha compaginat la seva activitat professional amb les tasques de direcció i coordinació del departament legal.

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1984)

És advocat especialista en dret tributari-processal i en dret civil i mercantil. Té una àmplia experiència professional en operacions societàries i temes de successió patrimonial. Ha participat en reestructuracions empresarials d’importants organitzacions i és assessor legal d’empreses familiars.

Llicenciada en dret per la Universitat de Girona (2002) i en criminologia per la Universitat de Girona (2008). Completa els seus estudis amb el Postgrau de pràctica jurídica d’empresa (UOC), el curs d’especialització en dret laboral (UOC), el curs d’especialització en aspectes legals del comerç electrònic (UdG) i l’assistència a cursos d’especialització i seminaris de dret concursal i urbanisme (UdG). Compta amb el Certificat de Capacitació Professional a l’haver realitzat l’Escola de Pràctica Jurídica a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres.

És advocada especialista en les àrees del dret d’empresa així com en matèria de dret civil, processal i successions.

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (2002) i advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Completa els seus estudis amb un Màster en dret dels negocis a ESADE, una diplomatura en empresarials i un postgrau en especialització tributària a la Universitat Oberta de Catalunya i un postgrau en comptabilitat general a l’Escola d’Alta Direcció i Administració.

S’especialitza en dret financer, tributari i mercantil.

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1996) i advocat en exercici col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Completa els seus estudis amb el Màster en Dret Tributari (Universitat Pompeu Fabra-Universitat Politècnica de Catalunya) i el Màster en Dret Immobiliari (Universitat Pompeu Fabra).

Les seves àrees de pràctica habitual són: dret mercantil i societari, dret successori i dret immobiliari.

Graduada en Dret per la Universitat de les Illes Balears (2014). Completa els seus estudis amb un Màster d’advocacia (Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears – Universitat de les Illes Balears. 2015), un Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris (Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears) i un curs de Comptabilitat Fiscal: Impost sobre Societats i Impost sobre el Valor Afegit (Centre d’Estudis Financers. 2018).
La seva pràctica habitual diària se centra en l’àmbit del dret tributari.
Llicenciat en dret per la Universitat Pompeu Fabra l’any 2012. Inscrit al Màster d’especialització en dret dels negocis a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
La seva experiència professional se centra en el dret mercantil, en despatx d’advocats (àrea concursal) i en l’àmbit de l’assessoria d’empreses (dret societari, contractes, dret civil…).

Graduada en dret per la Universitat de Girona (2013). Completa els seus estudis amb el Màster d’Accés a l’Advocacia (Universitat Pompeu Fabra) i l’Examen d’Accés a l’Advocacia, l’any 2015. Col·legiada com a Advocada Exercent a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres des de l’any 2016.

És advocada especialista en l’àrea del dret processal civil i mercantil.