dissolucio-condomini

És habitual que, com a conseqüència d’una acceptació d’herència, de l’adquisició d’un habitatge per una…

contractes credit immobiliari

El proper 16 de juny entra en vigor la Llei 5/2019, de 15 de març,…

junta-aprovacio-comptes

Tens l’absoluta certesa que tots els socis signaran l’acta de la Junta? Saps quins documents…

secret empresarial

El passat 13 de març va entrar en vigor la nova Llei 1/2019, de 20…

responsabilitat penal empresarial

T’informem dels requisits que estableix la normativa penal en relació als requisits d’organització i control…

contractes-lloguer

Tal i com estableix el recent Reial decret-llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents…

base cotitzacio autonoms

Actualment les empreses s’enfronten a expectatives cada cop més complexes per part de les autoritats…

contracte-lloguer-compressor

El Congrés dels Diputats no ha convalidat el Reial Decret-Llei 21/2018, de 14 de desembre,…

llei-marques-compressor

A continuació es detallen els canvis més importants que ha provocat l’entrada en vigor de…

responsabilidad civil

El passat mes d’abril del 2018, els jutjats del Mercantil de Barcelona van dictar sentència…

Stock-taking

Primera. Prevenció abans de la crisi matrimonial: pactes i capítols matrimonials Tot i que a…

separacio soci minoritari

TAX Legal Barcelona guanya als jutjats una sentència pionera a favor dels drets del accionista…

acciones Banco Popular

El passat 6 de juny del 2017, el Banc Central Europeu va comunicar la inviabilitat…

soci minoritari

El proper dijous 5 d’octubre, a les 9:30h, TAX Barcelona realitzarà la taula rodona “El soci minoritari exigeix…

separacion socio

Tal com vàrem comentar en anteriors Tax Informa, el dia 1 de gener d’enguany, després…

RGPD

La primera qüestió és: Què passa amb les clàusules informatives utilitzades fins ara? El Reglament…

plusvalia municipal

El passat 11 de maig de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) va declarar per unanimitat…

formulari irpf andorra

El TS analitza la validesa de l’ús de càmeres de vídeo-vigilància emprades per les empreses…

autonomos2016

El TJUE es pronuncia sobre dues qüestions prejudicials plantejades el contingut de les quals versa…

responsabilidad penal

El Ple de la Sala Segona del Tribunal Suprem ha establert en una sentència (STS…

ambito concursal

El Tribunal de Justícia Europea, a la seva sentència de 9 de març del 2017…

jubilacion parcial

La qüestió plantejada davant el Tribunal Suprem era determinar si és possible i d’acord amb…

BUT cat

ÀREA LABORAL COMENTARIS SOBRE JURISPRUDÈNCIA RECENT En els darrers mesos, els tribunals han dictat algunes…

Butlleti cat

ÀREA LABORAL COMENTARIS SOBRE JURISPRUDÈNCIA RECENT En els darrers mesos, els tribunals han dictat algunes…

plusvalia municipal

La sentència del Tribunal Constitucional de 16 de febrer de 2017 ha obert la porta…

but cat

ÀREA LABORAL COMENTARIS SOBRE JURISPRUDÈNCIA RECENT En els darrers mesos, els tribunals han dictat algunes…

reparto dividendos

Des de l’1 de gener d’aquest any i conforme a l’article 348 bis de la…

but cat

ÀREA LABORAL STS 04/10/16. Cessió il·legal i inadequació del procés especial de conflicte col·lectiu El…

gastos-formalizacion-hipoteca

Arran de la sentència del Tribunal Suprem de 23 de desembre del 2015, cada vegada…

butlleti-desembre

ÀREA LABORAL COMENTARIS SOBRE JURISPRUDÈNCIA RECENT En els darrers mesos, els tribunals han dictat algunes…

clausulas-suelo

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha fallat avui a favor dels…

prestacion-maternidad

Una recent Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha declarat que la…

butlleti-novembre

ÀREA LABORAL COMENTARIS SOBRE JURISPRUDÈNCIA RECENT En els darrers mesos, els tribunals han dictat algunes…

proteccion-datos

El Reglament General de Protecció de Dades va entrar en vigor el 25 de maig…

but-cat

ÀREA LABORAL COMENTARIS SOBRE JURISPRUDÈNCIA RECENT En els darrers mesos, els tribunals han dictat algunes…

butlleti

ÀREA LABORAL COMENTARIS SOBRE JURISPRUDÈNCIA RECENT En els darrers mesos, els tribunals han dictat algunes…

clausula suelo2

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) limita els efectes retroactius de les…

but cat

ÀREA LABORAL COMENTARIS SOBRE JURISPRUDÈNCIA RECENT En els darrers mesos, els tribunals han dictat algunes…

BUT cat

 ÀREA LABORAL  COMENTARIS SOBRE JURISPRUDÈNCIA RECENT En els darrers mesos, els tribunals han dictat algunes…

nuevas tecnologias

En l’àmbit laboral, el problema de les proves obtingudes amb lesió de drets fonamentals es…

clausula suelo pyme

La famosa sentència dictada per l’Alt Tribunal de data 9 de maig de 2013, per…

proteccion datos

El passat 14 d’abril del 2016 va entrar en vigor el Reglament Europeu de Protecció…

testamento digital

En el moment de plantejar-nos el contingut del nostre testament, solem pensar a qui deixarem…

Butlleti legal

COMENTARIS SOBRE JURISPRUDÈNCIA RECENT En els darrers mesos, els tribunals han dictat algunes sentències que…

cat taula rodona legal

El proper dijous 9 de juny, a les 9:30h, a TAX Barcelona es realitzarà la…

indemnizacion despido

S’aclareixen els dubtes pel que fa a com interpretar el règim transitori (disposició transitòria cinquena…

datos personales

La publicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d’1 d’Octubre…

testamento2

Moltes persones son reticents a fer testament, moltes vegades perquè no veuen motius per fer-lo,…

suelo urbano

La situació de pronunciada de crisi al sector immobiliari a Espanya ha comportat una important…

testamento

El departament legal de TAX Barcelona ha preparat aquest pack per fer testaments tant a…

butlleti marc

COMENTARIS SOBRE JURISPRUDÈNCIA RECENT En els darrers mesos els tribunals han dictat algunes sentències que…

cotizacion conductores vehiculos

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016 ha modificat el règim de…

tributacion ITP

Tot i ser un fet generalment desconegut, els contractes d’arrendament no subjectes o exempts de…

butlleti febrer

Sentències del Tribunal Suprem nºs 350 i 351, Sala del Contenciós Administratiu, de 18 de…

acciones Bankia

El dia 27 de gener 2016 ha suposat clarament un abans i un després per…

butlleti gener

FISCAL Sentència del Tribunal Suprem, Sala del civil, de 03 de desembre del 2015, que…

butlleti octubre

COMENTARIS SOBRE JURISPRUDÈNCIA RECENT En els darrers mesos, els tribunals han dictat algunes sentències que…

prescripcion deudas

Des del passat 7 d’octubre del 2015, dia en què va entrar en vigor la…

butlleti cat

NOVETATS LEGISLATIVES D’INTERÈS Ordre JUS/1840/2015, de 9 de setembre, per la qual s’aprova el model…

butlleti cat

COMENTARIS SOBRE JURISPRUDÈNCIA RECENT En els darrers mesos, els tribunals han dictat algunes sentències que…

propiedad viviendas

El dia 4 d’agost de 2015 s’ha publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat…

responsabilidad penal

El passat 31 de març de 2015 es va publicar al BOE l’anunciada i esperada…

butlleti legal juliol

LABORAL En els darrers mesos, els tribunals han dictat algunes sentències que per la temàtica…

butlleti legal juliol

I. Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de 10 de març de 2015,…

indemnizacion

Una sentència del Tribunal Suprem de l’octubre del 2014, va variar la doctrina existent a…

in her office

En cas que els socis no estiguin conformes amb aquesta nova competència de l’òrgan d’administració,…

resp penal

D’on venim? La reforma penal de l’any 2010 va introduir la responsabilitat penal de les…

butlleti

I. STSJ Comunitat Valenciana, 20/05/14: Nul·litat d’actuacions perquè el jutge es decanta per la valoració…

butlleti

I. Llei 9/2015, de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal BOE núm….

butlleti

I. Sentència del Tribunal Suprem de 25 de març de 2015, sobre la retroactivitat dels…

butlleti

I. STS 10/10/14. Sentència de la Sala Contenciosa de l’Audiència Nacional de 29 de desembre…

butlleti

V. STS 22/12/2014: INDEMNITZACIÓ PER DANYS DERIVATS D’ACCIDENT DE TREBALL. EFECTE DE COSA JUTJADA No…

butlleti

I. STAN 04/07/2014: INEXISTÈNCIA DE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LES CONDICIONS DE TREBALL En aquest cas,…

ambito concursal

El Reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, estableix una segona oportunitat en l’àmbit…

Business people shaking hands

Què són? Diferència amb convenis estatutaris i extraestatutaris. Els convenis són les normes que regulen…

conceptes_retribuits_abonats

S’acosten canvis important en l’actuació dels consellers delegats de les societats que, a nivell competencial,…

responsabilidad civil

Des de l’entrada en vigor de la Reforma penal operada per la Llei Orgànica 5/2010,…

Hands with calculator.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en sentència de 3 de setembre…

Team of business people working together on a laptop

El passat dijous 4 de desembre es va publicar al Diari Oficial de l’Estat la…

accions Bankia

D’acord amb les recents notícies aparegudes a la premsa, en referència a la sortida a…

clausula suelo

La clàusula sòl és aquella clàusula que poden contenir els préstecs hipotecaris d’interès variable, mitjançant…

conceptes_retribuits_abonats

El Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó el pasado 22 de enero de 2014 la Ley de Presupuestos para el 2014 así como su Ley de Acompañamiento, en la cual, entre otras medidas, ha aprobado la reforma del Impuesto sobre Sucesiones.