Omple aquest formulari

Nom (requerit)

E-mail (requerit)

Assumpte

Missatge

Pujar Currículum

En compliment del dispossat a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal obtinguts mitjançant la complimentació del present formulari, seràn tractades i quedaràn incorporades als fitxers de responsabilitat de Tax Legal Abogados, S.L. amb la finalitat de tenir-lo en compte en futurs processos de selecció de personal així com per enviar-li el "Butlletí Tax" i informació comercial dels serveis de l'empresa.

L'ús d'aquest formulari implica que expresa el seu consentiment per a que les dades subministrades siguin tractades amb la finalitat anteriorment esmentada i incorporades al fitxer citat.

Vosté pot exercir els drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos per la Llei, dirigint un escrit i fotocopia del seu DNI a C/Alemanya, 14, 17600 – Figueres o al correu electrónic: taxlegal@tax.es.

 Marqui la casella si no desitja rebre el Butlletí Tax

 Marqui la casella si no desitja rebre informació comercial dels serveis de l'empresa.